Σαν σήμερα, 22.8.59, εφ. Μακεδονία: "Μέγας ευεργέτης της Καρπάθου ο Δημήτριος Χρυσός"

Σαν σήμερα, 22.8.59, εφ. Μακεδονία: "Μέγας ευεργέτης της Καρπάθου ο Δημήτριος Χρυσός"

Ο Δημήτριος Χρυσός μέγας Δωρητής της Καρπάθου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην εφ. Μακεδονία ο Απερίτης ομογενής, με ενέργειες του συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ, διέθεσε 15.000 δολλάρια για να αγοραστεί κτήμα για τα ιδρύματα της Καρπάθου.