Σαν σήμερα 22.9.49 εφ. Ροδιακή "Αξιέπαινος δραστηριότητα του Επάρχου Παν. Καρύδα" του Ν.Γ. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα 22.9.49 εφ. Ροδιακή "Αξιέπαινος δραστηριότητα του Επάρχου Παν. Καρύδα" του Ν.Γ. Τσαμπανάκη