Σαν σήμερα, 23.4.1927, εφ. Δωδεκάνησος: "Από τον εν Πορτ-Σάϊντ Χορό των Κασίων"

Σαν σήμερα, 23.4.1927, εφ. Δωδεκάνησος: "Από τον εν Πορτ-Σάϊντ Χορό των Κασίων"