Σαν σήμερα, 24.11.49, εφ. Πρόοδος: Το Επαναστατικό Κίνημα Καρπάθου, του Ν.Γ. Τσαμπανάκη (τελευταίον)

Σαν σήμερα, 24.11.49, εφ. Πρόοδος: Το Επαναστατικό Κίνημα Καρπάθου, του Ν.Γ. Τσαμπανάκη (τελευταίον)