Σαν σήμερα 24.3.1971 εφ. Πρόοδος "Θα δρομολογηθή αεροσκάφος προς την νήσον Κάρπαθον"

Σαν σήμερα 24.3.1971 εφ. Πρόοδος "Θα δρομολογηθή αεροσκάφος προς την νήσον Κάρπαθον"