Σαν σήμερα, 24.3.1971, εφ. Πρόοδος: "Θα δρομολογηθή αεροσκάφος προς την νήσον Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 24.3.1971, εφ. Πρόοδος: "Θα δρομολογηθή αεροσκάφος προς την νήσον Κάρπαθον"