Σαν σήμερα 24.4.1950 εφ. Ροδιακή. "Τα παράπονα των ναυτικών μας" του Αναστ. Φράγκου

Σαν σήμερα 24.4.1950 εφ. Ροδιακή. "Τα παράπονα των ναυτικών μας" του Αναστ. Φράγκου