Σαν σήμερα, 24.4.1950, εφ. Ροδιακή: "Τα παράπονα των ναυτικών μας" του Αναστ. Φράγκου

Σαν σήμερα, 24.4.1950, εφ. Ροδιακή: "Τα παράπονα των ναυτικών μας" του Αναστ. Φράγκου