Σαν σήμερα, 25.3.1958, εφ. Ροδιακή: "Μετακομιδή των λειψάνων Αρχιερέων της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 25.3.1958, εφ. Ροδιακή: "Μετακομιδή των λειψάνων Αρχιερέων της Καρπάθου"