Σαν σήμερα, 25.4.1964, εφ. Ροδιακή: "Θα κατασκευασθή ή Όχι αεροδρόμιο εν Καρπάθω;"

Σαν σήμερα, 25.4.1964, εφ. Ροδιακή: "Θα κατασκευασθή ή Όχι αεροδρόμιο εν Καρπάθω;"