Σαν σήμερα, 26.1.1963, εφ. Πρόοδος: "Υπέβαλε παραίτησιν ο Δήμαρχος Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 26.1.1963, εφ. Πρόοδος: "Υπέβαλε παραίτησιν ο Δήμαρχος Καρπάθου"