Σαν σήμερα, 26.11.1947, εφ. "Ελληνική Σημαία": "Ο Στρ. Διοικητής εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 26.11.1947, εφ. "Ελληνική Σημαία": "Ο Στρ. Διοικητής εις Κάρπαθον"