Σαν σήμερα, 26.3.1953, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: "Παράπονα για τα ονόματα που ΔΕΝ γράφτηκαν στο ΗΡΩΟ της πλατείας Επαρχείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ"

Σαν σήμερα, 26.3.1953, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: "Παράπονα για τα ονόματα που ΔΕΝ γράφτηκαν στο ΗΡΩΟ της πλατείας Επαρχείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ"