Σαν σήμερα, 26.7.36, εφ. Δωδεκάνησος: "Ο Αναστ. Φράγκος γράφει για τον Βάσο Βαρίκα"