Σαν σήμερα, 27.1.1957, εφ. Ροδιακή: "Γάλλος καθηγητής εκινηματογράφησε τοπία της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 27.1.1957, εφ. Ροδιακή: "Γάλλος καθηγητής εκινηματογράφησε τοπία της Καρπάθου"