Σαν σήμερα, 27.11.62, εφ. Πρόοδος: "Διαμαρτυρία κατοίκων Ολύμπου για την έλλειψη κοινοτικού γιατρού"

Σαν σήμερα, 27.11.62, εφ. Πρόοδος: "Διαμαρτυρία κατοίκων Ολύμπου για την έλλειψη κοινοτικού γιατρού"