Σαν σήμερα, 27.12.1959, εφ. Πρόοδος: "Ενδιαφέρον για την επισκευή του αεροδρομίου "Αμφιάρτης" Καρπάθου

Σαν σήμερα, 27.12.1959, εφ. Πρόοδος: "Ενδιαφέρον για την επισκευή του αεροδρομίου "Αμφιάρτης" Καρπάθου