Σαν σήμερα 27.12.1959 εφ. Πρόοδος "Ενδιαφέρον για την επισκευή του αεροδρομίου "Αμφιάρτης" Καρπάθου

Σαν σήμερα 27.12.1959 εφ. Πρόοδος "Ενδιαφέρον για την επισκευή του αεροδρομίου "Αμφιάρτης" Καρπάθου