Σαν σήμερα, 27.5.1951, εφ. Πρόοδος: "Ιδρύεται Ορφανοτροφείον εις την νήσο Κάρπαθον"