Σαν σήμερα, 27.8.65, εφ. Πρόοδος: "Ομιλία για το δημοτικό τραγούδι της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 27.8.65, εφ. Πρόοδος: "Ομιλία για το δημοτικό τραγούδι της Καρπάθου"