Σαν σήμερα 28.11.59, εφ. Πρόοδος: "Η "Αποκλεισμένη" Κάρπαθος ζητεί να επαναλητουργήσει το παλαιόν Αεροδρόμιο της"

Σαν σήμερα 28.11.59, εφ. Πρόοδος: "Η "Αποκλεισμένη" Κάρπαθος ζητεί να επαναλητουργήσει το παλαιόν Αεροδρόμιο της"