Σαν σήμερα, 28.12.66, εφ. Ροδιακή: "Το ΗΡΩΟ της Καρπάθου", γράφει ο Γ. Α. Καραμηνάς

Σαν σήμερα, 28.12.66, εφ. Ροδιακή: "Το ΗΡΩΟ της Καρπάθου", γράφει ο Γ. Α. Καραμηνάς