Σαν σήμερα, 28.2.1957, εφ. Ροδιακή "Θα νυμφευθούν εις Ρόδον οι αλληλοαπαχθέντες εις Κάρπαθον νέοι"

Σαν σήμερα, 28.2.1957, εφ. Ροδιακή "Θα νυμφευθούν εις Ρόδον οι αλληλοαπαχθέντες εις Κάρπαθον νέοι"