Σαν σήμερα 28.3.1953 εφ. Πρόοδος "Σκάφος της εταιρείας ΤΟΓΙΑ θα εκτελή εφ΄εξής την γραμμήν νήσων Καρπάθου και Κάσου"

Σαν σήμερα 28.3.1953 εφ. Πρόοδος "Σκάφος της εταιρείας ΤΟΓΙΑ θα εκτελή εφ΄εξής την γραμμήν νήσων Καρπάθου και Κάσου"

φωτογραφία Μίμης Πανάρετος