Σαν σήμερα, 28.5.1927, εφ. Δωδεκάνησος: "Τον έμαθα να κουλουμπά" του Ζ. Χαλκιάδη

Σαν σήμερα, 28.5.1927, εφ. Δωδεκάνησος: "Τον έμαθα να κουλουμπά" του Ζ. Χαλκιάδη