Σαν σήμερα, 28.7.35, εφ. Δωδεκάνησος: "Εκατοντάδες Καρπάθιοι αναχωρούν για την Περσία"