Σαν σήμερα 28.9.67 εφ. Πρόοδος "Μόνον αι γεωτρήσεις θα σώσουν την περιοχη Ολύμπου Καρπάθου"

Σαν σήμερα 28.9.67 εφ. Πρόοδος "Μόνον αι γεωτρήσεις θα σώσουν την περιοχη Ολύμπου Καρπάθου"