Σαν σήμερα, 28.12.1974, εφ. Ροδιακή: "Αεροπορική συγκοινωνία όλο το χρόνο ζητούν οι Καρπάθιοι"

Σαν σήμερα, 28.12.1974, εφ. Ροδιακή: "Αεροπορική συγκοινωνία όλο το χρόνο ζητούν οι Καρπάθιοι"