Σαν σήμερα 29.12.1950 εφ. Πρόοδος "Το Δ/κητικον Δικαστήριον θα μεταβή εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα 29.12.1950 εφ. Πρόοδος "Το Δ/κητικον Δικαστήριον θα μεταβή εις Κάρπαθον"