Σαν σήμερα, 29.7.53, εφ. Πρόοδος: Η πρωτεύουσα της Καρπάθου, του Νίκου Κόνσολα

Σαν σήμερα, 29.7.53, εφ. Πρόοδος: Η πρωτεύουσα της Καρπάθου, του Νίκου Κόνσολα