Σαν σήμερα, 3.3.1953, εφ. Πρόοδος: "Αι χρηματικαί συναλλαγαί εις την Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 3.3.1953, εφ. Πρόοδος: "Αι χρηματικαί συναλλαγαί εις την Κάρπαθον"