Σαν σήμερα 3.3.1953 εφ. Πρόοδος "Αι χρηματικαί συναλλαγαί εις την Κάρπαθον"

Σαν σήμερα 3.3.1953 εφ. Πρόοδος "Αι χρηματικαί συναλλαγαί εις την Κάρπαθον"