Σαν σήμερα, 3.4.1960, εφ. Ροδιακή: "Ο Λιμενοβραχιόνας της Κάσου και η βοήθεια των εφοπλιστών"

Σαν σήμερα, 3.4.1960, εφ. Ροδιακή: "Ο Λιμενοβραχιόνας της Κάσου και η βοήθεια των εφοπλιστών"