Σαν σήμερα, 30.1.1926, εφ. Δωδεκάνησος: "Το ατμόπλοϊο ΚΑΙΡΟ των αδελφών Εμίρη"

Σαν σήμερα, 30.1.1926, εφ. Δωδεκάνησος: "Το ατμόπλοϊο ΚΑΙΡΟ των αδελφών Εμίρη"