Σαν σήμερα, 30.12.64, εφ. Ροδιακή: "Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ να αναγνωρισθεί με διάταγμα ως τουριστικός τόπος"

Σαν σήμερα, 30.12.64, εφ. Ροδιακή: "Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ να αναγνωρισθεί με διάταγμα ως τουριστικός τόπος"