Σαν σήμερα 30.8.68 εφ. Πρόοδος "Εργασίες Διάνοιξης οδού Μεσοχωρίου-Σπόων Καρπάθου"

Σαν σήμερα 30.8.68 εφ. Πρόοδος "Εργασίες Διάνοιξης οδού Μεσοχωρίου-Σπόων Καρπάθου"