Σαν σήμερα, 31.1.52, εφ. Ροδιακή: Καταργείται η υπηρεσία ανοικοδομήσεως Καρπάθου;

Σαν σήμερα, 31.1.52, εφ. Ροδιακή: Καταργείται η υπηρεσία ανοικοδομήσεως Καρπάθου;