Σαν σήμερα, 31 Αυγούστου 2020, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (Ηχητικό)

Σαν σήμερα, 31 Αυγούστου 2020, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (Ηχητικό)