Σαν σήμερα, 4.10.49, εφ. Ροδιακή: "Ένας ικανός λιμενοσταθμάρχης" του Ν.Γ. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα, 4.10.49, εφ. Ροδιακή: "Ένας ικανός λιμενοσταθμάρχης" του Ν.Γ. Τσαμπανάκη