Σαν σήμερα, 4.2.1960, εφ. Πρόοδος: "Αγνοείται η τύχη του Π/Κ ΜΑΡΙΑ - απέπλευσε από την ΚΑΣΟ"

Σαν σήμερα, 4.2.1960, εφ. Πρόοδος: "Αγνοείται η τύχη του Π/Κ ΜΑΡΙΑ - απέπλευσε από την ΚΑΣΟ"