Σαν σήμερα, 4.6.1953, εφ. Πρόοδος: "Μαυρής και Κωτιάδης αναχωρουν σήμερον δια Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 4.6.1953, εφ. Πρόοδος: "Μαυρής και Κωτιάδης αναχωρουν σήμερον δια Κάρπαθον"