Σαν σήμερα, 4.8.1952, εφ. Ροδιακή. "Υποτροφία σπουδών από τον Γεώργιο Ρήγα σε ένα Καρπαθάκι"

Σαν σήμερα, 4.8.1952, εφ. Ροδιακή. "Υποτροφία σπουδών από τον Γεώργιο Ρήγα σε ένα Καρπαθάκι"