Σαν σήμερα 4.9.1960 εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ: Δυο Καρπάθιοι καθηγητές διορίζονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σαν σήμερα 4.9.1960 εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ: Δυο Καρπάθιοι καθηγητές διορίζονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 1960 ανακοινώνεται ο διορισμός δυο Καρπαθίων καθηγητών ο Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος ως τακτικός καθηγητής της έδρας Αστικού Δικαίου και ο Γ. Πρωτοψάλτης ως άμισθος υφηγητής της Ιστορίας Νεωτέρας Ελλάδος.

Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος προέρχεται από οικογένεια Δωδεκανησίων λογίων. Ο πατέρας του εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στις μητροπόλεις του παροικιακού ελληνισμού, και ο νεότερος αδελφός του Ανδρέας διετέλεσε καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ αμφότεροι είχαν μεγάλη συνεισφορά στην καταγραφή και μελέτη της λαϊκής παράδοσης της γενέθλιας Καρπάθου.

Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος απέκτησε πτυχίο και διδακτορικό (1932) από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και δεύτερο διδακτορικό από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Παρισίων (1937). Ο Μιχαηλίδης-Νουάρος πέρασε μέρος της πενταετούς παραμονής του στην Δυτική Ευρώπη στα Πανεπιστήμια Βερολίνου και Βιέννης και σε ιταλικά πανεπιστήμια.

Το 1938 εξελέγη Υφηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το 1942 Εντεταλμένος Υφηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και εξελέγη το 1947 έκτακτος και το 1950 τακτικός Καθηγητής του Αστικού Δικαίου. Το 1960 εξελέγη στην Έδρα του Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1974 συνταξιοδοτήθηκε και εκλέχθηκε Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος εξελέγη τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1974. Το 1984 διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας.

Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος διετέλεσε Κοσμήτορας στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης (1950) και Αθηνών (1966-1967), νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (1956). Δίδαξε επίσης σε πολυάριθμα πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υπήρξε πρόεδρος και μέλος σε πληθώρα νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις απόπειρες μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Συλλογή Μιχαηλίδη-Νουάρου (Δωρεά Τσέκου) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το 2005 οι κληρονόμοι του Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου (οικογένεια Τσέκου) προχώρησαν στην εκκαθάριση της βιβλιοθήκης του καθηγητή και την δωρεά των συλλογών του. Με τη μεσολάβηση του Α’ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και των βιβλιοθηκονόμων του Νομικού Σπουδαστηρίου, σημαντικό μέρος των συλλογών του Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου παραχωρήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, εν όψει και της επικείμενης ίδρυσης Τμήματος Νομικής.

Η Συλλογή Μιχαηλίδη-Νουάρου, γνωστότερου εντός Πανεπιστημίου Κύπρου και ως Δωρεά Τσέκου εμπλούτισε τις συλλογές τόσο σε νομικά βιβλία όσο και σε έργα κλασσικών σπουδών, κοινωνιολογίας, λαογραφίας, ιστορίας αλλά και πρωτογενές ιστορικό υλικό σχετικό με τον Ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Ο συνολικός αριθμός έργων της συλλογής ανέρχεται στις 1800 εγγραφές.