Σαν σήμερα, 5.1.1955, εφ. Ροδιακή: "Μια πολιτισμένη εορτή των Οδηγών Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 5.1.1955, εφ. Ροδιακή: "Μια πολιτισμένη εορτή των Οδηγών Καρπάθου"