Σαν σήμερα, 5.12.50, εφ. Πρόοδος "Κάρπαθος. Αστυνομική αρχή απαγορεύει τη διαλάληση των εφημερίδων"

Σαν σήμερα, 5.12.50, εφ. Πρόοδος "Κάρπαθος. Αστυνομική αρχή απαγορεύει τη διαλάληση των εφημερίδων"