Σαν σήμερα 5.2.1955 εφ. Πρόοδος "Οι Καρπάθιοι προτιμούν λιμένα αντί κτηρίου ευαγών ιδρυμάτων"

Σαν σήμερα 5.2.1955 εφ. Πρόοδος "Οι Καρπάθιοι προτιμούν λιμένα αντί κτηρίου ευαγών ιδρυμάτων"