Σαν σήμερα 5.3. 1951 εφ. Ροδιακή "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"

Σαν σήμερα 5.3. 1951 εφ. Ροδιακή "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"