Σαν σήμερα 5.4.1963 εφ. Ροδιακή "Τα 20χρονα της Καρπαθιάς λογοτέχνιδος Εύρης Βαρίκα-Μοσκόβη"

Σαν σήμερα 5.4.1963 εφ. Ροδιακή "Τα 20χρονα της Καρπαθιάς λογοτέχνιδος Εύρης Βαρίκα-Μοσκόβη"