Σαν σήμερα, 5.7.1954, εφ. Ροδιακή: "Κάρπαθος - Η διάδοσης του οδηγικού πνεύματος"

Σαν σήμερα, 5.7.1954, εφ. Ροδιακή: "Κάρπαθος - Η διάδοσης του οδηγικού πνεύματος"