Σαν σήμερα, 6.12.64, εφ. Πρόοδος: "Δεινή είναι η θέσις της κοινότητος Ολύμπου"

Σαν σήμερα, 6.12.64, εφ. Πρόοδος: "Δεινή είναι η θέσις της κοινότητος Ολύμπου"