Σαν σήμερα, 6.12.1964, εφ. Ροδιακή: "24 Αλιευτικά σκάφη κατεστράφησαν εις Κάσον"