Σαν σήμερα 6.12.1964, εφ. Ροδιακή "24 Αλιευτικά σκάφη κατεστράφησαν εις Κάσον"