Σαν σήμερα 6.3.1953 εφ. Πρόοδος "Ιωάννης Σκαρδάσης. Ο βραβευμένος καθηγητής του Γυμνασίου Καρπάθου"

Σαν σήμερα 6.3.1953 εφ. Πρόοδος "Ιωάννης Σκαρδάσης. Ο βραβευμένος καθηγητής του Γυμνασίου Καρπάθου"