Σαν σήμερα 6.6.56 εφ. Ροδιακή "Το παιδαγωγικό συνέδριο Καρπάθου δια τον αγώνα των Κυπρίων"