Σαν σήμερα, 6.7.56, εφ. Πρόοδος: "Ο Δήμος Καρπάθου θα αγοράσει γεννήτρια για ηλεκτροφωτισμό"